K + F szolgáltatások

Tanszékünk az alapkutatás mellett felkérésre külső ipari kutatásokat is végez.

Az alábbi szolgáltatásokat tudjuk nyújtani

Anyagok folyási, viszkozitási sajátságainak meghatározása (rheológia)
Szemcseméret-eloszlás meghatározása
Fajlagos felület meghatározása
Anyagok pórusméret eloszlásának vizsgálata
Folyadékok felületi feszültségének meghatározása
Anyagok optikai forgatóképességének meghatározása
Optikai mikroszkópi felvételek készítése szórt és csiszolt mintákról, image-elemzés.
Szilárd minták szorpciós, deszorpciós, kioldódási tulajdonságainak vizsgálata (kőzetek, talajok, betonok, stb.)

Migráció szilárd közegekben
Radioaktív nyomjelzéses módszerek alkalmazása
Gamma-spektrometria
Röntgenfluoreszcencia analízis
Folyadékszcintillációs béta-spektrometria
Nehezen mérhető lágy béta-sugárzó radionuklidok (pl. Zr-93, Se-79, Pd-107) meghatározása
stb

Kiemelt partnereink:

Bogdány Petrol Kft
NanGenex Kft
Bomul Kft
Ceumed Kft
E.ON Zrt
TEVA Zrt
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társaság
Golder Magyarország Zrt.
Izotoptech Zrt.
Izotóp Intézet Kft.
Energiatudományi Kutatóközpont


Pályázati tevékenység:

Baross Gábor program
Faipari emulziók impregnáló hatásának vizsgálata, annak javítása sztirol maleinsav anhidrid oligomerek vagy egyéb adalékok alkalmazásával

Comments are closed.