Szén nanocsövek

A kb. 500 nm sugarú nanocsövekből felépülő szén nanoszövet vizsgálata során az olvadás- és fagyásgörbék között a 250-272K hőmérséklettartományban nem tapasztaltunk hiszterézist. A nanoszövetben kis pórusmérettartományban összefüggő pórusrendszer, átjárható pórusok találhatók. Ennek megfelelően jól definiált pórusalak nem határozható meg, így a pórusokat gömb alakúnak feltételezve a méretet, kb. 10 nm sugarú (rp) pórusméretet kaptunk. 275 K hőmérséklet környékén hiszterézist mutat a fagyás és az olvadás görbe. Mivel az olvadáspont (278,5) hőmérséklete igen közel esik a ciklohexán olvadáspontjához (279,9 K), kétféle magyarázat lehetséges: 1. réteges pórusok jelenléte, 2. a szabad ciklohexán olvadás- és fagyáspontjának tolódása. Az 1H NMR spektrumokon megfigyelhető egy kisebb csúcs jelenléte, melynek intenzitása a mérés során gyakorlatilag állandó. Ez arra utal, hogy a ciklohexános közegben valamilyen anyag kioldódik a mintából, amely okozhatja a szabad ciklohexán olvadáspont-eltolódását. Ezt a ciklohexán mennyiségének növelésével, a minta hígításával sikerült igazolni, az olvadáspont a szabad ciklohexán értéke felé tolódott.

This entry was posted in Nincs kategorizálva. Bookmark the permalink.

Comments are closed.