NMR relaxometria

Az pórusméret meghatározásának és a pórusos anyagok jellemzésének egy további lehetséges módja az NMR relaxometria. E módszer elve az, hogy a vízzel feltöltött pórusok felületén lévő vízmolekulák protonjainak relaxációsebessége lényegesen nagyobb, mint a tömbfázisbelieké. Az is árnyalja a képet, hogy a felületi molekulák és a felület közelében lévő molekulák a relaxáció folyamata közben cserélődnek, azaz a felületi és a felület közelében lévő molekulák hidrogénatomjainak relaxáció sebességét detektáljuk mint gyors komponenst. Fűrészpor nedvességtartalmának meghatározására már alkalmaztuk a módszert, most kísérletezünk a pórusok vizsgálatával. Nagyfelbontású NMR készülékkel ez lehetséges (pl. DOI: 10.1002/cmr.a.21263). A Tanszéken lévő MS-4 és MS-5 típusjelzésű szlovén gyártású 9 MHz-es készülékeket kíséreljük meg “szóra bírni”, mert e kisfelbontású készülékek olcsók és olcsó üzemeltetésűek és feltehetőleg ezen tudunk iparilag is alkalmazható módszereket fejleszteni.

This entry was posted in Kolloidkémia. Bookmark the permalink.

Comments are closed.