Author Archives: keri

Pórusok gélekben

A szabályos elágazó szerkezetű, gömb alakú, nanoméretű dendrimer molekulákban feltételezett üregek („cavity”) létezése a dendrimerek nanokatalizátorokként való alkalmazásának kulcskérdése. Ennek igazolására a makromolekulából gélstruktúrát hoztunk létre, melyet NMR krioporozimetriás és diffúziometriás módszerrel vizsgáltunk. A gél duzzadási tulajdonságait vizsgálva megállapítottuk, hogy … Continue reading

Posted in Nincs kategorizálva | Pórusok gélekben bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Szén nanocsövek

A kb. 500 nm sugarú nanocsövekből felépülő szén nanoszövet vizsgálata során az olvadás- és fagyásgörbék között a 250-272K hőmérséklettartományban nem tapasztaltunk hiszterézist. A nanoszövetben kis pórusmérettartományban összefüggő pórusrendszer, átjárható pórusok találhatók. Ennek megfelelően jól definiált pórusalak nem határozható meg, így a … Continue reading

Posted in Nincs kategorizálva | Szén nanocsövek bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Rezorcin-formaldehid széngél pórusai

Az ún. RF aerogél rezorcin és formaldehid polimerizációjából keletkező térhálós polimer, mely pórusmérete a szintézis paramétereitől függ. Az RF aerogél égetésével széngél képződik, mely katalizátorként való alkalmazásának feltétele a pórusméret pontos ismerete. Az RF széngél pórusszerkezetét ciklohexános és vizes közegben … Continue reading

Posted in Nincs kategorizálva | Rezorcin-formaldehid széngél pórusai bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

A krioporozimetria elméleti alapja

Az NMR krioporozimetria elvi háttere, avagy folyadékfázisú NMR alkalmazása szilárd struktúrák vizsgálatára? A krioporozimetria alapja, hogy ha egy anyag olyan méretű pórusba van bezárva, amelyben a felület nem elhanyagolható a térfogathoz képest, akkor a víz olvadáspontjának hőmérséklete csökken. Ez elméleti … Continue reading

Posted in Kolloidkémia | A krioporozimetria elméleti alapja bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Porózus anyagok NMR csőben

Tanszékünkön az utóbbi néhány évben porózus anyagok NMR krioporozimetriás vizsgálatával kezdtünk foglalkozni.    A pórusos struktúrájú anyagok napjainkban a nanotechnológia fejlődésével előtérbe kerültek, köszönhetően számos kedvező tulajdonságuknak (pl.: nagy fajlagos felület). Az iparban is egyre jelentősebb szerepet töltenek be a … Continue reading

Posted in Kolloidkémia | 1 Comment

A peremszög nem hátrál tovább

2013.10.09

Kedves Kolléga, Érdeklődő!

Szeretettel köszöntöm a Kolloid- és Környezetkémiai Tanszék honlapjának kutatói blogján, az egész tanszékünk nevében!

A tanszékünkön folyó kutatások igen szerteágazóak. Úgy gondolom, állíthatom, hogy minden kolléga kicsit más szemszögből tekint egy adott problémát, és így lehetséges, hogy a kis létszám ellenére igen tág a tanszék kutatási területe, beleértve a polielektrolit molekulák szintézisét, jellemzését, a dendrimer molekulák kölcsönhatásainak, komplexképzésének vizsgálatát, emulziók, szolok és porózus anyagok vizsgálatát, határfelületi reakciók, adszorpciós jelenségek vizsgálatát agyagásványokon, stb.

A kolloidkémiai vonatkozás mellett igen fontos ezen kutatások környezetkémiai jelentősége is, ami pedig a megvalósítást illeti, számos technika áll rendelkezésünkre (spektrofotometria, HPLC, NMR, reometria, viszkozimetria, titrimetria, fényszórás, adszorpciós technikák, radioaktív nyomjelzés, stb.) lehetővé téve a kolloidkémia egyedi megközelítését.

Egy kutatói blog létrehozása a tanszéki honlapon régi tervünk volt, azzal az egyik céllal, hogy szélesebb körben megismertessük a tanszéken folyó kutatásokat. Másik célunk az volt, hogy a blog kapcsán létrehozzunk egy olyan kutatói fórumot, ahol a kolloidkémia, környezetkémia és NMR spektroszkópia tudományterületén dolgozó kollégák megoszthatják egymással gondolataikat, tapasztalataikat, ezzel segítve egymás munkáját és szélesítve egymás látókörét. Ezúton szeretnék tehát ösztönözni minden kedves érdeklődőt és kollégát, hogy hozzászólásaikkal, bejegyzéseikkel gazdagítsák a blogot, hozzunk létre egy tudományos fórumot a kolloidkémia, a környezetkémia és az NMR spektroszkópia legaktuálisabb eredményeinek, problémáinak megvitatására.

Kéri Mónika

Continue reading

Posted in Általános | 1 Comment