Rövid életrajz

Egyetemi hallgatóként a KLTE (A Kossuth Lajos Tudományegyetem a Debreceni Egyetem elődje) Szervetlen és Analitikai Kémiai tanszékén végeztem diákköri munkát Brücher Ernő irányításával. Ritkaföldfém komplexek ligandum- és központiion-csere reakcióit tanulmányoztam. Mielőtt felfedezték volna a lantanidák NMR kontrasztanyagként való alkalmazását, témát váltottam.

A kandidátusi fokozatot 1986-ban kaptam a nitrozil-pentaciano-ferrát(II) komplex redukciós reakcióinak tanulmányozásáról szóló értekezés alapján. A témavezető Beck Mihály akadémikus volt. Mielőtt a nitrozil-komplexekből is keletkező NO egyedülálló szerepét az élő szervezetekben felfedezték volna, témát váltottam.

Az akadémiai doktori értekezésem elővédése 2001 novemberében volt az MTA Koordinációs Kémiai Munkabizottsága előtt. 2002. szeptemberében adtam be: Az egyensúly és a szerkezet dinamikája: multinukleáris NMR tanulmányok oldategyensúlyi rendszerekben címmel. 2003. októberében sikeresen megvédtem.

1987-ben a stockholmi Királyi Műszaki Egyetemen (KTH, The Royal Institute of Technology) megismerkedtem az NMR spektroszkópia alapjaival. 1988-ban kaptam meg az első OTKA támogatást dinamikus NMR kutatásokra. 1992-ben újabb egy évet töltöttem Stockholmban, majd ezt követően rendszeresen évente két-három hónapot. 1993-ban és ’94-ben résztvevőként pályáztam, majd 1995-ben ismét témavezetőként újabb OTKA pályázatot nyertem el ugyanebben a témakörben. Mintegy 100 dolgozatot írtam és 300 előadást tartottam hazai és nemzetközi konferenciákon. 1998-ban ismét egy évet töltöttem a KTH-n ahol uranil komplexek víz és elektroncsere folyamatait tanulmányoztam.

Az NMR spektroszkópia kinetikai alkalmazása szerepelt terveim között a továbbiakban is, de fokozatosan beillesztettem a tevékenységembe az NMR alkalmazását fém-komplexek oldatszerkezetének meghatározására, illetve kolloid rendszerek vizsgálatára. Az elképzelések megvalósítását elősegíti, hogy 4 NMR készülék áll üzembe Debreceni Egyetemen, ami a mérési lehetőségeket megsokszorozta. Ennek keretében elkezdtük a ritkaföldfémek amino-poli karboxilátok és aza és oxa makrociklusok komplexeinek vizsgálatát. A dinamikus NMR teljesen háttérbe szorult. Ez az irányváltás valószínűsíti, hogy nagy dolgok fognak történni a dinamikus NMR-ben, ha párhuzamot vonunk az előző két témaváltásommal.

Az új megbízásom előtt (l. alant) megkezdtem a kolloid rendszerek NMR vizsgálatát. Dr. Vass Szabolcs kitartó támogatásával és Dr. Batta Gyula igen hatékony segítségével a diffúzió NMR vált egyik kedvenc tématerületemmé.

2003-ban kezdtem el a dendrimerek kutatását Dr. Balogh Lajossal. Ez az együttműködés közös pályázatok formájában máig is tart, és reméljük a jövőben is folytatódni fog.

Az NMR révén együttműködést alakítottam ki Kiss Tamás professzorral Szegeden és görög Atanosz Salifoglou professzorral (Görögország, Krétai Egyetem).

Újra együtt dolgozom Brücher Ernővel akitől megtanultam majd’ 30 évvel ezelőtt, hogy a legnagyobb öröm a tisztességgel elvégzett munka. Több alkalommal és máig is együtt dolgozom Tóth Imre egyetemi tanárral elsősorban a koordinációs kémiai NMR területén, a vele való együttműködés frissen tartja koordinációskémiai ismereteimet.

A DE Fizikai Kémia Tanszéke által oktatott mindegyik tantárgyat tanítottam, hosszabb-rövidebb ideig. Részt vettem a P.W. Atkins által írt Physical Chemistry c. könyv fordításában. E könyvnek 2002-ben jelent meg a 3. magyar kiadása amely a 6. angol kiadás fordítása. A kiadó a Nemzeti Tankönyvkiadó. 2006-ig a Fizikai Kémia II. c. előadássorozatban a kémiai kinetika alapjait tanítom kémikus hallgatóknak. Számolási gyakorlatokat tartottam a Fizikai Kémia I-III kurzusokhoz. Kedvenc tantárgyam a Dinamikus NMR és az annak megfelelő doktori kurzus, a Relaxációs módszerek. Ez utóbbit a stockholmi és az umeå-i egyetemen is tartottam 10 illetve 4 hallgatónak. Vezetésemmel mintegy 30-40 diplomamunka és szakdolgozat készült.

2005. július 1-től megbíztak a Kolloid- és Környezetkémiai Tanszék vezetésével. Nagy kedvvel készültem a feladatra, a kedv megmaradt, azonban az optimizmusom mérséklődött. Nehéz volt egy olyan tanszéken változást elérni, ahol az oktatásban évtizede nem történt fejlesztés, PhD dolgozat még nem született. Azóta születtek PhD értekezések (nem csak, sőt nem elsősorban az én érdemem). A tanszék is konszolidálódott fájdalmas és kevésbé fájdalmas változások után, és nyugodt jövő elé nézhetünk.

PhD dolgozatok, amelyekben a készítők említésre méltónak találták a nevem

Bodor Andrea: MULTINUCLEAR NMR SPECTROSCOPY STUDIES OF SOME ALUMINIUM COMPLEXES IN SOLUTION (DE 2000. témavezető: Tóth Imre)

Az Al3(CitH-1)3OH(H2O)4 röntgenszerkezete, amit az NMR is igazolt oldatban.

Farkas Ildikó : Coordination Chemistry of Actinide and Lanthanide Ions (KTH 2001 témavezetők: Bányai István, Ingmar Grenthe)

Andrea Bodor: Multinuclear NMR for equilibrium, structure and dynamic studies of some aluminium and thallium complexes ( témavezetők Julius Glaser és Bányai István)

PhD Thesis, Stockholm, 2002.

Éva Csajbók:  ELUCIDATION OF STRUCTURE AND DYNAMICS OF COMPOUNDS RRELATED TO MEDICAL IMAGING TECHNIQUES. (DE 2005, témavezetők Bányai István, J.A. Peters hatékony közreműködésével)Kéri Mónika:  PAMAM DENDRIMEREK VIZES OLDATBELI VISELKEDÉSE ÉS KÖLCSÖNHATÁSA KISMOLEKULÁKKAL . (DE 2005, témavezető Bányai István,)

Comments are closed.